Biuro Rachunkowe Mirosława Kozica
Os. Nad Łąkami 46
64-000 Kościan
NIP 698-130-76-68
Regon 411567852

tel.: 661 697 529 - M. Kozica
tel.: 604 894 607 - A. Dykcik
E-mail: kozica.miroslawa@gmail.com

Nasza oferta

Biuro Świadczy usługi:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
  • inne usługi księgowe wg potrzeb i życzenia Klienta.
Copyright by Biuro Rachunkowe Mirosława Kozica, Wszystkie prawa zastrzeżone.